Ginekologia

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

W latach 2016-2018 w Oddziale Ginekologicznym Szpitala SALUS leczonych było 635 pacjentów

Zasady przyjęć:

 • BEZPŁATNE w ramach kontraktu z NFZ
 • prywatnie - aktualne ceny znajdują się w cenniku poniżej

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa operacji, każdemu pacjentowi kwalifikowanemu do oddziału wykonujemy bezpłatny pakiet badań laboratoryjnych obejmujący m. in. :

 • morfologię
 • ob
 • jonogram
 • kreatyninę
 • glukozę
 • AST
 • ALT
 • PT
 • APTT

 

ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG

Cennik zabiegów

Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu bez kosztu implantów

3500 zł

Laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach

3500 zł

Laparoskopowe jednostronne wycięcie zmiany jajnika lub usunięcie jajnika

4800 zł

Jednostronne wycięcie zmiany jajnika lub usunięcie jajnika

4800 zł

Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu

5300 zł

Obustronne usunięcie jajników

5300 zł

Elektroresekcja szyjki macicy

2800 zł

Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy

2200 zł

Histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym

1800 zł

Wyłyżeczkowanie jamy macicy

2500 zł

Histeroskopia operacyjna

2800 zł

Laparoskopowe lub klasyczne usunięcie mięśniaka macicy

4800 zł

Wycięcie macicy bez przydatków (proste, nadszyjkowe lub śródpowięziowe)

5300 zł

Wycięcie macicy drogą pochwową

4800 zł

Usunięcie macicy przez pochwę z plastyką pochwy i krocza

6300 zł

Operacje naprawcze macicy i struktur podtrzymujących

4800 zł

Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych

2500 zł

Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy

2500 zł

Plastyka przednia i tylna pochwy

4000 zł

Plastyka przednia i tylna pochwy z amputacją szyjki

4800 zł

Tylna plastyka pochwy

3500 zł

Inna operacja naprawcza pochwy

ustalana

Plastyka pochwy i krocza

4500 zł

Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia pochwy

5300 zł

Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina

3500 zł

Plastyka warg sromowych

2500 zł

Przecięcie błony dziewiczej

2200 zł

Operacja usunięcia ognisk endometriozy powłok brzusznych bez otwierania otrzewnej

2800 zł

Operacja usunięcia ognisk endometriozy jamy brzusznej

4800 zł

Operacyjne usunięcie kształtki wewnątrzmacicznej antykoncepcyjnej

1600 zł

Pobranie wycinka z tarczy szyjki macicy

1800 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Przed zabiegiem cenę usługi należy potwierdzić z lekarzem kwalifikującym. Jeżeli lekarz nie ustali inaczej, wiążącą ceną usługi jest cena, jaka obowiązywała w dniu, w którym dokonano rezerwacji/rejestracji danej usługi w systemie informatycznym SALUS.
W każdym przypadku, gdy termin udzielenia usługi ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie pacjenta, wiążącą ceną usługi będzie cena obowiązująca w dniu dokonania zmiany terminu usługi.
W przypadku zmian spowodowanych przez SALUS cena pozostaje zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

KADRA LEKARSKA

KADRA LEKARSKA

Na oddziale operują doświadczeni specjaliści:

 • Rafał Iwaszko – specjalista ginekolog-położnik
 • Dariusz Kuś - specjalista ginekolog-położnik
 • Krzysztof Szaciłło - specjalista ginekolog-położnik
DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE

Oddział Ginekologiczny Szpitala SALUS

ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk

tel. (59) 848 90 59, fax (59) 848 90 57

e-mail: szpital@salus.com.pl

Przejdź do góry strony