Oddział leczenia jednego dnia

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA

Zakres usług:

 • diagnostyka i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych
 • opieka nad pacjentami zakwalifikowanymi do badań gastroskopowych i kolonoskopowych w znieczuleniu ogólnym
 • szeroka diagnostyka z zakresu chorób cywilizacyjnych i nowotworowych
 • bilanse zdrowia – profilaktyczna, kompleksowa ocena stanu zdrowia

Zasady przyjęć:

 • prywatnie - aktualne ceny znajdują się w cenniku poniżej
ZASADY OPIEKI PRZY BADANIACH GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

ZASADY OPIEKI PRZY BADANIACH GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego w znieczuleniu ogólnym adresowane są do pacjentów, którzy z różnych powodów nie są w stanie poddać się tym badaniom w sposób standardowy.
Obydwie procedury przeprowadzane są w ramach jednodniowego pobytu w Oddziale Leczenia Jednego Dnia Szpitala SALUS.

KWALIFIKACJA DO BADANIA
Kwalifikacja do badań odbywa się w Poradni Chorób Wewnętrznych SALUS przez lekarza internistę. Po zakwalifikowaniu do badania i określeniu wstępnego terminu przyjęcia do Szpitala SALUS lekarz wręcza pacjentowi niezbędne dokumenty (m.in. opis i zgoda na badanie, ankieta anestezjologiczna) oraz bezpośredni numer telefonu kontaktowego do Kierownika Bloku Operacyjnego celem umówienia konkretnego terminu badania.

PRZYJĘCIE DO SZPITALA
W wyznaczonym podczas rozmowy telefonicznej z Kierownikiem Bloku Operacyjnego dniu i godzinie pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć Szpitala SALUS. Po zbadaniu przez lekarza internistę, przeprowadzeniu wywiadu pielęgniarskiego, pobraniu krwi do niezbędnych badań laboratoryjnych oraz dopełnieniu wszelkich formalności pacjent przeprowadzany jest do swojego pokoju w oddziale szpitalnym.

KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA I CHIRURGICZNA
Konsultacja anestezjologiczna oraz chirurgiczna odbywają się podczas pobytu pacjenta w oddziale. Zazwyczaj mają one miejsce w dniu przyjęcia do oddziału (czyli przeddzień samego badania), a ich celem jest potwierdzenie, że stan zdrowia pacjenta umożliwia bezpieczne wykonanie gastroskopii i/lub kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym oraz udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania pacjenta.

POBYT W ODDZIALE
Będąc pod stałym nadzorem i opieką zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, jak również dietetyka klinicznego, pacjent przygotowywany jest do badania. Wszystkie otrzymywane posiłki uwzględniają wymagania dietetyczne związane z planowaną procedurą.

BADANIE - NA SALI OPERACYJNEJ
Nazajutrz rano, po obudzeniu i specjalnej porannej toalecie, pacjent przewożony jest na Blok Operacyjny, gdzie w asyście zespołu anestezjologicznego, po uprzednim znieczuleniu wykonywane jest badanie. Kolonoskopię i gastroskopię w Szpitalu SALUS przeprowadza doświadczony specjalista chirurg. Przez cały czas badania wszystkie ważne parametry życiowe są monitorowane, a nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa profesjonalny zespół zabiegowy.
Po zakończeniu badania pacjent przewożony jest do Sali Intensywnego Nadzoru Medycznego na Bloku Operacyjnym, a stamtąd do swojego pokoju w oddziale, gdzie pozostaje do czasu pełnego ustąpienia skutków znieczulenia.

WYPIS DO DOMU
Ostatnim etapem pobytu pacjenta w oddziale jest konsultacja lekarza internisty, obejmująca wydanie wyników badania oraz ewentualnych zaleceń do dalszego postępowania. Wypis do domu następuje w okolicach godzin południowych drugiego dnia.

CENY – znajdują się na dole strony
Uwaga, w cenie badań endoskopowych w znieczuleniu ogólnym uwzględniono:

 • koszt pakietu badań laboratoryjnych, wykonywanych każdemu pacjentowi
 • koszt preparatu do oczyszczenia jelita w przypadku kolonoskopii
 • koszty opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podczas pobytu w Szpitalu SALUS
 • koszty wyżywienia
 • wszelkie koszty związane z pobytem w oddziale i zapewnieniem pacjentom właściwych i bezpiecznych warunków

Uwaga, ceny badań kolonoskopii nie obejmują:

 • kosztów usunięcia polipów jelita grubego, tj. wykonania procedury polipektomii
  Z uwagi na fakt, że dopiero w trakcie badania można stwierdzić czy w jelicie grubym występują polipy i czy istnieje konieczność (i możliwość) ich usunięcia, każdy pacjent kwalifikowany do kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym (lub kolonoskopii z gastroskopią), przed rozpoczęciem badania podejmuje decyzję czy w razie wykrycia polipów chce, by je w tracie badania usunąć. Wykonanie polipektomii jest dodatkową procedurą, której koszt (kilkaset złotych) pacjent zobowiązany jest dopłacić po badaniu, przed wypisaniem z oddziału.
 • kosztów pobrania dodatkowych wycinków hist-pat
  Podobnie jak w przypadku polipektomii decyzja o konieczności pobrania wycinków do badania histopatologicznego oraz ich liczby podejmowana jest w trakcie badania, a ich koszt pacjent zobowiązany jest dopłacić po badaniu, przed wypisaniem z oddziału. W cenie standardowego badania uwzględniony jest koszt jednego wycinka, za każdy kolejny pobierana jest dopłata.

Stosowne zgody na pobranie wycinków do badania hist-pat oraz wykonanie polipektomii uwzględnione zostały w ogólnej zgodzie na procedurę kolonoskopii i gastroskopii w znieczuleniu ogólnym. 

KADRA LEKARSKA

KADRA LEKARSKA

Na oddziale pracują doświadczeni specjaliści:

 • Jacek Badzio – specjalista chorób wewnętrznych
 • Ałła Janczylik - specjalista chorób wewnętrznych
DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE

Oddział Leczenia Jednego Dnia Szpitala SALUS

ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk

tel. (59) 848 90 00, fax (59) 848 90 57

e-mail: szpital@salus.com.pl

Koordynacja badań endoskopowych w znieczuleniu ogólnym:

tel. (59) 848 90 64

e-mail: szpital@salus.com.pl

PLIKI DO POBRANIA

PLIKI DO POBRANIA

CENNIK

CENNIK

Cennik zabiegów

Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym (z hospitalizacją w oddziale wewnętrznym)

990 zł

Kolonoskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym (z hospitalizacją w oddziale wewnętrznym)

1190 zł

Kolonoskopia diagnostyczna z gastroskopią w znieczuleniu ogólnym (z hospitalizacją w oddziale wewnętrznym)

1590 zł

Polipektomia z hist-pat (dopłata do kolonoskopii diagnostycznej)

480 zł

Wycinek hist-pat

60 zł

Każdy następny wycinek hist-pat

40 zł

Konsultacja lekarska przed szczepieniem/zabiegiem

45 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Przed zabiegiem cenę usługi należy potwierdzić z lekarzem kwalifikującym. Jeżeli lekarz nie ustali inaczej, wiążącą ceną usługi jest cena, jaka obowiązywała w dniu, w którym dokonano rezerwacji/rejestracji danej usługi w systemie informatycznym SALUS.
W każdym przypadku, gdy termin udzielenia usługi ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie pacjenta, wiążącą ceną usługi będzie cena obowiązująca w dniu dokonania zmiany terminu usługi.
W przypadku zmian spowodowanych przez SALUS cena pozostaje zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

Przejdź do góry strony