Oddział leczenia jednego dnia

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA

Zakres usług:

  • leczenie operacyjne w zakresie chirurgii, ginekologii, okulistyki, ortopedii, otolaryngologii - procedury tzw. jednodniowe - głównie w ramach kontraktu z NFZ
  • diagnostyka i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych
  • opieka nad pacjentami zakwalifikowanymi do badań gastroskopowych i kolonoskopowych w tzw. uśpieniu
  • szeroka diagnostyka z zakresu chorób cywilizacyjnych i nowotworowych
  • bilanse zdrowia – profilaktyczna, kompleksowa ocena stanu zdrowia

Zasady przyjęć:

  • tylko prywatnie - aktualne ceny znajdują się w cenniku poniżej
ZASADY OPIEKI PRZY BADANIACH GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII W UŚPIENIU

ZASADY OPIEKI PRZY BADANIACH GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII W UŚPIENIU

GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA W UŚPIENIU

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego w tzw. uśpieniu (czyli sedacji anestezjologicznej albo głębokiej sedacji) adresowane są do pacjentów, którzy z różnych powodów nie są w stanie poddać się tym badaniom w sposób standardowy. W celu wykonania badań pacjent przyjmowany jest do Szpitala SALUS, gdzie cały czas znajduje się pod opieką zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. Same procedury wykonywane są w Pracowni Endoskopowej w asyście anestezjologa.

KWALIFIKACJA DO BADANIA
Badanie endoskopowe w uśpieniu nie wymagają osobnej kwalifikacji. Pacjent, który chce wykonać takie badanie powinien zgłosić się do Rejestracji Endoskopii, SALUS, ul. Zielona 8, tel. 721 212 137. Sekretarka medyczna zarejestruje pacjenta na konkretny termin badania, wyznaczy datę obowiązkowej konsultacji anestezjologicznej oraz przekaże pacjentowi druk ankiety anestezjologicznej, opis badania i zgodę na jego wykonanie.

KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA
Konsultacja anestezjologiczna odbywa się w Poradni Anestezjologicznej Centrum Zdrowia SALUS przy ul. Zielonej 8. Celem konsultacji jest potwierdzenie, że stan zdrowia pacjenta umożliwia bezpieczne wykonanie gastroskopii i/lub kolonoskopii w sedacji anestezjologicznej. Podczas konsultacji pacjent otrzymuje skierowanie do wykonania pakietu niezbędnych badań laboratoryjnych oraz receptę na środek do przeczyszczenia jelita Fortrans. Konsultacja jest płatna.

BADANIA LABORATORYJNE
Po konsultacji anestezjologicznej pacjent zgłasza się do Laboratorium SALUS celem wykonania badań (badania można wykonać w innym laboratorium, ale pod warunkiem dostarczenia wyników do Pracowni Endoskopowej SALUS najpóźniej do godziny 12.00 w przeddzień badania) . Ich wyniki anestezjolog przeanalizuje dzień przed badaniem, by wykluczyć ryzyko związane ze znieczuleniem podczas gastroskopii / kolonoskopii. W razie, gdy wyniki badań uniemożliwiają bezpieczne wykonanie badania pacjent powiadamiany jest o tym telefonicznie. Badania laboratoryjne są płatne.

PRZYJĘCIE DO SZPITALA
W wyznaczonym dniu i godzinie pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć Szpitala SALUS. Po zbadaniu przez lekarza internistę i przeprowadzeniu wywiadu pielęgniarskiego oraz dopełnieniu wszelkich formalności administracyjnych pacjent przeprowadzany jest do swojego pokoju w oddziale szpitalnym.

POBYT W ODDZIALE
Będąc pod stałym nadzorem i opieką zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, jak również dietetyka klinicznego, pacjent przygotowywany jest do badania. Wszystkie otrzymywane posiłki uwzględniają wymagania dietetyczne związane z planowaną procedurą.

BADANIE
W wyznaczonym dniu badania pacjent przewożony jest do Pracowni Endoskopowej, gdzie w asyście anestezjologa wykonywane jest badanie. Przez cały czas badania wszystkie ważne parametry życiowe są monitorowane, a nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa profesjonalny zespół medyczny. Po zakończeniu badania pacjent przewożony jest do Sali Wybudzeń w Pracowni Endoskopowej, gdzie pod nadzorem anestezjologa przebywa do momentu pełnego wybudzenia. Stąd przewożony jest do swojego pokoju w oddziale, a następnie wypisany do domu. Przed opuszczeniem oddziału pacjent zobowiązany jest wnieść opłatę za badanie w kasie Centrum Zdrowia SALUS.

UWAGA, ceny kolonoskopii i gastroskopii w uśpieniu nie obejmują:

•    kosztu konsultacji anestezjologicznej
•    kosztu pakietu wymaganych badań laboratoryjnych
•    kosztu usunięcia polipów jelita grubego, tj. wykonania procedury polipektomii

Z uwagi na fakt, że dopiero w trakcie badania można stwierdzić czy w jelicie grubym występują polipy i czy istnieje konieczność (i możliwość) ich usunięcia, każdy pacjent kwalifikowany do kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym (lub kolonoskopii z gastroskopią), przed rozpoczęciem badania podejmuje decyzję czy w razie wykrycia polipów chce, by je w tracie badania usunąć. Wykonanie polipektomii jest dodatkową procedurą, której koszt (kilkaset złotych) pacjent zobowiązany jest dopłacić po badaniu, przed wypisaniem z oddziału.

•    kosztu pobrania dodatkowych wycinków hist-pat

Podobnie jak w przypadku polipektomii decyzja o konieczności pobrania wycinków do badania histopatologicznego oraz ich liczby podejmowana jest w trakcie badania, a ich koszt pacjent zobowiązany jest dopłacić po badaniu, przed wypisaniem z oddziału. W cenie standardowego badania uwzględniony jest koszt jednego wycinka, za każdy kolejny pobierana jest dopłata.

Informację o możliwej konieczności wykonania polipektomii oraz pobrania wycinków do badania histopatologicznego pacjent otrzymuje przed badaniem i zostało to także uwzględnione w pisemnej informacji i zgodzie na wykonanie procedur kolonoskopii i gastroskopii w tzw. uśpieniu.

KADRA LEKARSKA

KADRA LEKARSKA

Na oddziale pracują doświadczeni specjaliści:

  • Jacek Badzio – specjalista chorób wewnętrznych
  • Ałła Janczylik - specjalista chorób wewnętrznych
  • Krzysztof Tkacz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog
  • Alicja Szymańska - specjalista neurolog
DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE

Oddział Leczenia Jednego Dnia Szpitala SALUS

ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk

tel. (59) 848 90 00, fax (59) 848 90 57

e-mail: szpital@salus.com.pl

Koordynacja badań endoskopowych w tzw. uśpieniu:

tel. 721 212 137

e-mail: szpital@salus.com.pl

CENNIK

CENNIK

Cennik zabiegów

Gastroskopia w uśpieniu (z hospitalizacją w oddziale szpitalnym)

1050 zł

Kolonoskopia diagnostyczna w uśpieniu (z hospitalizacją w oddziale szpitalnym)

1190 zł

Kolonoskopia diagnostyczna z gastroskopią w uśpieniu (z hospitalizacją w oddziale szpitalnym)

1390 zł

Polipektomia z hist-pat (dopłata do kolonoskopii diagnostycznej)

480 zł

Wycinek hist-pat

80 zł

Każdy następny wycinek hist-pat

60 zł

Konsultacja lekarska przed szczepieniem/zabiegiem

60 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Przed zabiegiem cenę usługi należy potwierdzić z lekarzem kwalifikującym. Jeżeli lekarz nie ustali inaczej, wiążącą ceną usługi jest cena, jaka obowiązywała w dniu, w którym dokonano rezerwacji/rejestracji danej usługi w systemie informatycznym SALUS.
W każdym przypadku, gdy termin udzielenia usługi ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie pacjenta, wiążącą ceną usługi będzie cena obowiązująca w dniu dokonania zmiany terminu usługi.
W przypadku zmian spowodowanych przez SALUS cena pozostaje zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

Przejdź do góry strony