Izby przyjęć

Izby przyjęć

Izby przyjęć
Izby przyjęć
Izby przyjęć

W Szpitalu SALUS wykonywane są wyłącznie operacje planowe - jednostka nie przyjmuje przypadków pilnych. Wszyscy pacjenci leczeni w Szpitalu SALUS przyjmowani są w Izbie Przyjęć.
Procedura przyjęcia obejmuje:

  • niezbędne czynności administracyjne w Sekretariacie Szpitalnym
  • badanie lekarskie
  • wywiad pielęgniarski
  • ewentualną niezbędną diagnostykę

W sytuacjach, gdy stan zdrowia pacjenta może zagrażać bezpieczeństwu planowanego zabiegu, lekarz Izby Przyjęć może odmówić lub odroczyć przyjęcie do szpitala.

Przejdź do góry strony