Chirurgia onkologiczna

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

W latach 2016-2018 w Oddziale Chirurgicznym Szpitala SALUS leczonych było 2093 pacjentów

Zasady przyjęć:

 • BEZPŁATNE w ramach kontraktu z NFZ
 • prywatnie - aktualne ceny w cenniku poniżej

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa operacji, każdemu pacjentowi kwalifikowanemu do oddziału wykonujemy bezpłatny pakiet badań laboratoryjnych obejmujący m. in. :

 • morfologię
 • ob
 • jonogram
 • kreatyninę
 • glukozę
 • AST
 • ALT
 • PT
 • APTT
ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG

Cennik zabiegów

Otwarta biopsja piersi

1700 zł

Biopsja mammotomiczna

2000 zł

Miejscowe wycięcie zmiany piersi

1700 zł

Resekcja kwadrantu piersi

2800 zł

Wycięcie guza piersi z usunięciem węzłów pachy- BCT (operacja oszczędzająca w raku piersi)

5500 zł

Operacje piersi - inne

ustalana

Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej

2800 zł

Operacja nawrotowej torbieli włosowej met. Limberga

3400 zł

Zniszczenie skóry z Z-plastyką

1900 zł

Radykalne wycięcie zmiany skóry

1900 zł

Wolny przeszczep skóry

2900 zł

Redukcja tkanki tłuszczowej ścian brzucha (brzuch obwisły)

5500 zł

Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)

4500 zł

Całkowita resekcja tarczycy

6300 zł

Zamostkowa resekcja tarczycy

6700 zł

Biopsja układu limfatycznego (wycięcie powierzchownego węzła chłonnego)

1200 zł

Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego

1700 zł

Wycięcie pachowego węzła chłonnego

1700 zł

Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego

1700 zł

Proste wycięcie węzła chłonnego

1700 zł

Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych

2200 zł

Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych

2900 zł

Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych

4900 zł

Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych

2900 zł

Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne

ustalana

Biopsja wargi

1200 zł

Wycięcie zmiany wargi

1900 zł

Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi

2500 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Przed zabiegiem cenę usługi należy potwierdzić z lekarzem kwalifikującym. Jeżeli lekarz nie ustali inaczej, wiążącą ceną usługi jest cena, jaka obowiązywała w dniu, w którym dokonano rezerwacji/rejestracji danej usługi w systemie informatycznym SALUS.
W każdym przypadku, gdy termin udzielenia usługi ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie pacjenta, wiążącą ceną usługi będzie cena obowiązująca w dniu dokonania zmiany terminu usługi.
W przypadku zmian spowodowanych przez SALUS cena pozostaje zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

KADRA LEKARSKA

KADRA LEKARSKA

Na oddziale operują doświadczeni specjaliści chirurdzy:

 • Jacek Laskus - specjalista drugiego stopnia chirurgii ogólnej, specjalista drugiego stopnia chirurgii onkologicznej
DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE

Oddział Chirurgii Onkologicznej Szpitala SALUS

ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk

tel. (59) 848 90 59, fax (59) 848 90 57

e-mail: szpital@salus.com.pl

Przejdź do góry strony