Otolaryngologia

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

W latach 2016-2018 w Oddziale Laryngologicznym Szpitala SALUS leczonych było 461 pacjentów

Zasady przyjęć:

 • BEZPŁATNE w ramach kontraktu z NFZ
 • prywatnie - aktualne ceny znajdują się w cenniku poniżej

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa operacji, każdemu pacjentowi kwalifikowanemu do oddziału wykonujemy bezpłatny pakiet badań laboratoryjnych obejmujący m. in. :

 • morfologię
 • ob
 • jonogram
 • kreatyninę
 • glukozę
 • AST
 • ALT
 • PT
 • APTT

 

ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG

Cennik zabiegów

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku

600 zł

Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada

600 zł

Opanowanie krwotoku z nosa - inne

600 zł

Wycięcie polipa nosa

1000 zł

Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany wewnątrznosowej - inne

1500 zł

Zamknięte nastawienie złamania nosa

1500 zł

Plastyka przegrody nosowej

2500 zł

Nos - operacja przegrody + polipy lub mukotomia

2500 zł

Nos - operacja przegrody + polipy i mukotomia

2500 zł

Radykalna antrotomia (otwarcie) zatoki szczękowej - inne

2000 zł

Zewnętrzne otwarcie zatoki szczękowej - inne

2000 zł

Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell Luc`a

2000 zł

Wycięcie zmiany wargi - inne

500 zł

Wycięcia w zakresie jamy ustnej - inne

500 zł

Nacięcie migdałka i/ lub struktur okołomigdałkowych

500 zł

Wycięcie migdałków podniebiennych - tonsillektomia

2500 zł

Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - adenotonsillotomia

2000 zł

Wycięcie resztek migdałka podniebiennego

2000 zł

Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)

2000 zł

Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - inne

1600 zł

Mikrochirurgia krtani

2000 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Przed zabiegiem cenę usługi należy potwierdzić z lekarzem kwalifikującym. Jeżeli lekarz nie ustali inaczej, wiążącą ceną usługi jest cena, jaka obowiązywała w dniu, w którym dokonano rezerwacji/rejestracji danej usługi w systemie informatycznym SALUS.
W każdym przypadku, gdy termin udzielenia usługi ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie pacjenta, wiążącą ceną usługi będzie cena obowiązująca w dniu dokonania zmiany terminu usługi.
W przypadku zmian spowodowanych przez SALUS cena pozostaje zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

KADRA LEKARSKA

KADRA LEKARSKA

Na oddziale operują doświadczeni specjaliści:

 • Robert Masełkowski – specjalista otolaryngolog
DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE

Oddział Otolaryngologiczny Szpitala SALUS

ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk

tel. (59) 848 90 59, fax (59) 848 90 57

e-mail: szpital@salus.com.pl

Przejdź do góry strony