Chirurgia onkologiczna

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

W latach 2016-2018 w Oddziale Chirurgicznym Szpitala SALUS leczonych było 3689 pacjentów

Najczęściej wykonywane zabiegi w oddziale:

 • resekcja kwadrantu piersi - 108 zabiegów
  wycięcie węzła wartowniczego - 129 zabiegów
  wycięcie guza BCT - 30 zabiegów

Zasady przyjęć:

 • w ramach kontraktu z NFZ
 • prywatnie - cennik poniżej

Zakwalifikowanie do operacji następuje na podstawie skierowania w poradni przyszpitalnej SALUS. Kolejne etapy opieki i przygotowania do operacji obejmują:

 • obowiązkową konsultację anestezjologiczną
 • wykonanie pakietu badań laboratoryjnych
 • przy braku przeciwwskazań do operacji – przyjęcie w dniu zabiegu w Izbie Przyjęć
 • przyjęcie do oddziału
 • wykonanie zabiegu
 • opiekę pooperacyjną i wypis

Szczegółowy opis poszczególnych etapów opieki znajduje się tutaj - unikalny system opieki


Szpital SALUS wykonuje wyłącznie operacje planowe, a w ramach kontraktu z NFZ tylko zabiegi z zakresu chirurgii jednego dnia.

O możliwym terminie wykonania zabiegu i związanym z tym terminie oczekiwania decyduje lekarz kwalifikujący:

 • w przypadku operacji na NFZ – na podstawie aktualnego stanu kolejki oczekujących i wielkości posiadanego kontraktu
 • w przypadku operacji prywatnych – na podstawie wolnych terminów

Decyzja o terminie wykonania zabiegu uwzględnia:

 • pilność operacji
 • dostępność terminów w ramach aktualnych kolejek
 • możliwości oddziału

Na zabieg operacyjny w Szpitalu SALUS prosimy zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem (akceptujemy także aplikację mobywatel)
 • przybory toaletowe (szczoteczka do zębów, mydło, ręcznik)
 • pidżamę (do zabiegu pacjent ubierany jest w odzież szpitalną, ale po operacji może przebrać się w swoją pidżamę)
 • wodę do picia

Prosimy NIE ZABIERAĆ JEDZENIA – zapewnia je Szpital SALUS.

ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG

Cennik zabiegów

Otwarta biopsja piersi

2300 zł

Biopsja mammotomiczna

2800 zł

Miejscowe wycięcie zmiany piersi

2800 zł

Resekcja kwadrantu piersi

3900 zł

Wycięcie guza piersi z usunięciem węzłów pachy- BCT (operacja oszczędzająca w raku piersi)

6000 zł

Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej

4000 zł

Operacja nawrotowej torbieli włosowej met. Limberga

4500 zł

Radykalne wycięcie zmiany skóry

3000 zł

Wolny przeszczep skóry

3900 zł

Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)

5500 zł

Całkowita resekcja tarczycy

7000 zł

Zamostkowa resekcja tarczycy

8000 zł

Biopsja układu limfatycznego (wycięcie powierzchownego węzła chłonnego)

1800 zł

Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego

2800 zł

Wycięcie pachowego węzła chłonnego

2300 zł

Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego

2300 zł

Proste wycięcie węzła chłonnego

2300 zł

Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych

2800 zł

Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych

4400 zł

Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych

6600 zł

Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych

4400 zł

Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne

ustalana

Biopsja wargi

1800 zł

Wycięcie zmiany wargi

2800 zł

Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi

3300 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Przed zabiegiem cenę usługi należy potwierdzić z lekarzem kwalifikującym. Jeżeli lekarz nie ustali inaczej, wiążącą ceną usługi jest cena, jaka obowiązywała w dniu, w którym dokonano rezerwacji/rejestracji danej usługi w systemie informatycznym SALUS.
W każdym przypadku, gdy termin udzielenia usługi ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie pacjenta, wiążącą ceną usługi będzie cena obowiązująca w dniu dokonania zmiany terminu usługi.
W przypadku zmian spowodowanych przez SALUS cena pozostaje zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

KADRA LEKARSKA

KADRA LEKARSKA

Na oddziale operują doświadczeni specjaliści chirurdzy:

 • Jacek Laskus - specjalista drugiego stopnia chirurgii ogólnej, specjalista drugiego stopnia chirurgii onkologicznej
DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE

Oddział Chirurgii Onkologicznej Szpitala SALUS

ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk

tel. (59) 848 90 59, fax (59) 848 90 57

e-mail: szpital@salus.com.pl

Przejdź do góry strony