Otolaryngologia

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

W latach 2016-2021 w Oddziale Laryngologicznym Szpitala SALUS leczonych było 922 pacjentów

ZABIEGI W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGICZNYM ZOSTAŁY TYMCZASOWO WSTRZYMANE.

Najczęściej wykonywane zabiegi w oddziale:

 • wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - 609 zabiegów
  wycięcie uchyłka gardła - 168 zabiegów
  plastyka przegrody nosowej - 36 zabiegów
  wycięcie polipa nosa - 58 zabiegów

Zasady przyjęć:

 • w ramach kontraktu z NFZ
 • prywatnie - cennik poniżej

Zakwalifikowanie do operacji następuje na podstawie skierowania w poradni przyszpitalnej SALUS. Kolejne etapy opieki i przygotowania do operacji obejmują:

 • obowiązkową konsultację anestezjologiczną
 • wykonanie pakietu badań laboratoryjnych
 • przy braku przeciwwskazań do operacji – przyjęcie w dniu zabiegu w Izbie Przyjęć
 • przyjęcie do oddziału
 • wykonanie zabiegu
 • opiekę pooperacyjną i wypis

Szczegółowy opis poszczególnych etapów opieki znajduje się tutaj - unikalny system opieki


Szpital SALUS wykonuje wyłącznie operacje planowe, a w ramach kontraktu z NFZ tylko zabiegi z zakresu chirurgii jednego dnia.

O możliwym terminie wykonania zabiegu i związanym z tym terminie oczekiwania decyduje lekarz kwalifikujący:

 • w przypadku operacji na NFZ – na podstawie aktualnego stanu kolejki oczekujących i wielkości posiadanego kontraktu
 • w przypadku operacji prywatnych – na podstawie wolnych terminów

Decyzja o terminie wykonania zabiegu uwzględnia:

 • pilność operacji
 • dostępność terminów w ramach aktualnych kolejek
 • możliwości oddziału

Na zabieg operacyjny w Szpitalu SALUS prosimy zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości dziecka (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, książeczka zdrowia dziecka...)
 • przybory toaletowe (szczoteczka do zębów, mydło, ręcznik)
 • pidżamę (do zabiegu pacjent ubierany jest w odzież szpitalną, ale po operacji może przebrać się w swoją pidżamę)
 • wodę do picia

Prosimy NIE ZABIERAĆ JEDZENIA – zapewnia je Szpital SALUS.

ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG

Cennik zabiegów

Elektrokoagulacja (przyżeganie) naczyń splotu Kiesselbacha przy nawracających krwawieniach z nosa w znieczuleniu ogólnym

1200 zł

Wycięcie polipów nosa / polipektomia

2000 zł

Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany wewnątrznosowej

1500 zł

Zamknięte nastawienie złamania nosa

1500 zł

Plastyka przegrody nosowej

3500 zł

Nos - operacja przegrody + polipy lub mukotomia

4000 zł

Nos - operacja przegrody + polipy i mukotomia

4500 zł

Radykalna antrotomia (otwarcie) zatoki szczękowej - inne

3500 zł

Zewnętrzne otwarcie zatoki szczękowej - inne

3500 zł

Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell Luc`a

3500 zł

Wycięcie dużej / rozległej zmiany wargi

1500 zł

Wycięcia w zakresie jamy ustnej / gardła / pobranie wycinków

1200 zł

Wycięcie migdałków podniebiennych - tonsillektomia

4000 zł

Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - adenotonsillotomia

2800 zł

Wycięcie resztek migdałka podniebiennego

2500 zł

Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)

2500 zł

Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - inne

2500 zł

Mikrochirurgia krtani

3500 zł

Usunięcie dużej / rozległej zmiany małżowiny usznej / klinowe wycięcie zmiany małżowiny

1500 zł

Plastyka płatka małżowiny usznej w znieczuleniu ogólnym

1200 zł

Konchoplastyka (plastyka małżowin nosowych) w znieczuleniu ogólnym

1200 zł

Plastyka podniebienia miękkiego i języczka (Uvulopalatoplastyka) w znieczuleniu ogólnym

1700 zł

Nacięcie przewodu wyprowadzającego ślinianki podżuchwowej z usunięciem kamienia / złogu z przewodu w znieczuleniu ogólnym

1200 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Przed zabiegiem cenę usługi należy potwierdzić z lekarzem kwalifikującym. Jeżeli lekarz nie ustali inaczej, wiążącą ceną usługi jest cena, jaka obowiązywała w dniu, w którym dokonano rezerwacji/rejestracji danej usługi w systemie informatycznym SALUS.
W każdym przypadku, gdy termin udzielenia usługi ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie pacjenta, wiążącą ceną usługi będzie cena obowiązująca w dniu dokonania zmiany terminu usługi.
W przypadku zmian spowodowanych przez SALUS cena pozostaje zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

KADRA LEKARSKA

KADRA LEKARSKA

Na oddziale operują doświadczeni specjaliści:

 • Michał Lubecki – specjalista otolaryngolog
DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE

Oddział Otolaryngologiczny Szpitala SALUS

ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk

tel. (59) 848 90 59, fax (59) 848 90 57

e-mail: szpital@salus.com.pl

PLIKI DO POBRANIA

PLIKI DO POBRANIA

Przejdź do góry strony