RODO - UA

RODO - UA

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ТОВ SALUS (Центр Здоров’я SALUS та Лікарня SALUS)

Дорогий Пацієнт, Клієнт Центру Здоров’я  SALUS та Лікарні SALUS!

Надаючи Тобі медичні послуги у наших поліклініках та лікарні ми маємо обов’язок обробляти Твої особисті дані  у багатьох місцях та в різний спосіб.  Щоб  забезпечити Тобі повну безпеку як під час  лікування, так  і під час обробки персональних даних ми застосували відповідний захист та забезпечили їх обробку згідно з законодавством.  На усіх етапах обслуговування, лікування та обробки ми зберігаємо особливу і належну старанність з метою захисту персональних даних пацієнтів, а також клієнтів, персональні  дані яких підлягають обробці, а саме  забезпечуємо, щоб ці дані були:

 • оброблені згідно з законодавством, вірно та у прозорий спосіб,
 • зібрані з метою, що відповідає закону,
 • не підлягали подальшій обробці, яка є не згідною до цілей, що подані у інформаційному обов’язку,
 • правильні, і у разі потреби, оновлені,   
 • фактично правильні та адекватні по відношенню до цілей, для яких вони обробляються,
 • відповідно захищені від доступу несанкціонованих осіб, знищення, розголошення,  а також незаконного використання,
 • збережені у вигляді, що дає змогу ідентифікувати осіб, яких вони стосуються, не довше ніж це необхідно для досягнення мети обробки.

Адміністратором Твоїх персональних даних є товариство ТОВ  SALUS, 76 – 200, Слупськ, вул. Зелена 8 (Słupsk, ul. Zielona 8).

Інспектором Захисту Даних, який контролює безпеку обробки персональних даних є Тадеуш Варджяк (Tadeusz Wardziak) ТОВ  SALUS, 76 – 200, Слупськ,  вул. Зелена 8 (Słupsk, ul. Zielona 8), e – mail: iod [AT] salus [DOT] com.pl

Ми обробляємо Твої дані з метою:

Мета обробки

Обсяг даних, що обробляються

Надання медичних послуг (включно з реєстрацією та резервуванням візиту/обстеження )

Ім’я та прізвище
Дата та місце народження
PESEL
Адреса місця прописки
Адреса місця проживання
Адреса електронної пошти
Номер телефону
Серія та номер документу, що посвідчує  особу
Зображення
Ім’я, прізвище, адреса, телефон осіб, які уповноважені до доступу до медичної документації та інформації про стан здоров’я
Ім’я, прізвище, адреса, телефон осіб, які уповноважені до отримання результатів обстежень
Інформація про стан здоров’я
Голос та зміст телефонічних розмов

Надання послуг медицини праці

Ім’я та прізвище
Дата та місце народження
PESEL
Адреса місця прописки
Адреса місця проживання
Адреса електронної пошти
Номер телефону
Зображення
Робочий заклад
Посада
Інформація про стан здоров’я
Голос та зміст телефонічних розмов

Розгляд скарг та претензій

Ім’я та прізвище
Дата та місце народження
PESEL
Адреса для кореспонденції 
Адреса електронної пошти
Номер телефону 
Інформація про стан здоров’я
Голос та зміст телефонічних розмов

Окрім цього, Твої персональні дані можуть оброблятись з метою:

 - запевнення  безпеки для осіб та майна на території та навколо об’єкту поліклініки і лікарні на вул. Зеленій 8 у Слупську – за допомогою закріплення зображення у системі відеоспостереження.

 - виконання законних обов’язків, які виникають з положень загальностосованого законодавства, на приклад, бухгалтерського або податкового закону – у фінансово – бухгалтерській документації.

 - у випадку надання окремої та добровільної згоди Твої дані можуть оброблятись також для інших цілей, включно з комунікацією через СМС, телефон, електронну та листову пошту, що пов’язана  з  узгодженням термінів та обсягів послуг, що надаються і з оцінкою якості послуг, а також у рамках розгляду справи після нещасного випадку, що  стосується нещасного випадку під час роботи.

Підставою для обробки Твоїх даних є:

 • виконання покладених на нас юридичних обов’язків пов’язаних з захистом життя та здоровְ’я пацієнтів (6 пункт 1 роз. с) RODO ).
 • Захист життєвих інтересів пацієнтів, тобто їх життя та здоров’я (6 пункт 1 роз. с) RODO ).
 • Реалізація домовленостей з закладами, а також публічними і приватними підметами щодо охорони здоров’я (6 пункт 1 роз. с) RODO ).
 • Реалізація юридично обгрунтованих інтересів адміністратора (6 пункт 1 роз. с) RODO ).
 • Згода надана пацієнтом (6 пункт 1 роз. с) RODO ).

Також ми можемо обробляти персональні дані на підставі інших детальних  положень, таких як Закон про надання послуг електронним шляхом.

Термін зберігання даних:

Час обробки персональних даних залежить від підстави та мети обробки цих даних. Приклади термінів зберігання персональних даних:

 - Персональні дані, що пов’язані  з наданням медичних послуг, будуть зберігатись згідно до юридичних вимог для цього виду послуг або до моменту завершення надання медичних послуг ТОВ SALUS, хіба що окремі юридичні положення вимагатимуть їх довшого зберігання.

 - Персональні дані, які обробляються в зв’язку з реалізацією діючих юридичних положень (на приклад, з метою надання рахунку- фактури) будуть оброблятись у терміні, який передбачений загальнообов’язковими положеннями бухгалтерського та податкового законодавства.

 -  Персональні дані, що обробляються на підставі згоди на обробку цих даних, будуть оброблятись до моменту відкликання згоди.

 - Персональні дані, що обробляються з використанням файлів cookies  та подібних технологій, будуть оброблятись до моменту усунення цих файлів за допомогою налаштувань браузера або пристрою та внесення спротиву проти їх обробки.

Отримувачі персональних даних:

Отримувачами персональних даних, які ми обробляємо, можуть бути підвиконавці, яким ТОВ  SALUS довірило обробку даних з метою виконання медичних послуг на користь пацієнтів та особам, котрі обслуговують та надають нам телеінформативні системи, які використовуються під час реалізації наших послуг.

Права особи, якої стосуються дані:

Кожен  пацієнт ТОВ SALUS,  персональні дані якого ми обробляємо, має права, які пов’язані з обробкою. Можливість використання нижче вказаних прав залежить від законної підстави обробки персональних даних.

Право доступу до даних

Особа, дані якої обробляються, має право до отримання від нас підтвердження, чи обробляються персональні дані, котрі її стосуються .

Право на  виправлення даних 

Особа, якої стосуються дані, має право вимагати від нас негайного виправлення персональних даних, які її стосуються, які є неправильними.

Право бути забутим

Особа, якої стосуються дані, має право вимагати від нас негайного усунення персональних даних, які її стосуються, якщо виникає одна з наступних обставин:

 • Відкликано згоду на обробку персональних даних та немає іншої підстави для обробки,
 • Подала діючий спротив проти обробки,
 • Персональні дані оброблялись не згідно до законодавства,
 • Персональні дані мають бути усуненні з метою дотримання юридичного обов’язку,
 • Дані були зібрані в зв’язку з пропонуванням послуг інформаційного суспільства.

Право до обмеження обробки

Особа, якої стосуються дані, має право вимагати від нас обмеження обробки даних у наступних випадках:

 • особа, якої стосуються дані, має сумніви щодо правильності персональних даних –  на термін, що дасть нам змогу перевірити правильність цих даних,
 • обробка не згідна з законодавством, а особа, якої стосуються дані, виражає спротив проти усунення персональних даних, вимагаючи натомість обмеження їх використання,
 • ми вже не потребуємо персональних даних з метою обробки, але вони потрібні особі, якої вони стосуються, до встановлення, висунення або захисту претензій,
 • особа, якої стосуються дані, внесла спротив згідно до ст. 21 зак. 1 RODO проти обробки  - до моменту ствердження, чи законно обгрунтовані підстави з боку адміністратора переважають над підставами спротиву особи, якої стосуються дані.

Право до спротиву

Особа, якої стосуються дані, має право у будь – який момент внести спротив – з причин пов’язаних з її особливою ситуацією – проти обробки персональних даних, які її стосуються, на підставі ст. 6 зак. 1 роз. f) (обгрунтований інтерес адміністратора), включно з профілюванням. В такому випадку нам вже не можна обробляти ці персональні дані, хіба що ми доведемо, що існують важливі законно обгрунтовані підстави для обробки, які переважають над інтересами, правами та свободами особи, якої стосуються дані, або підстави до встановлення, розгляду або захисту претензій.

Пацієнт може також внести скаргу до Президента Управління Захисту Персональних Даних, якщо вважатиме, що обробка його персональних даних відбувається з порушенням закону.

Чи надання персональних даних є обов’язковим?

Згідно з законними положеннями надання Твоїх персональних даних є необхідною умовою для надання медичних послуг ТОВ SALUS.

У випадку обробки даних для інших цілей, ніж надання медичних послуг, надання даних є добровільним, а їх обробка відбувається на основі окремої та добровільно наданої пацієнтом згоди.

Przejdź do góry strony