Unikalny system opieki

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

Pierwszym etapem leczenia operacyjnego w Szpitalu SALUS jest kwalifikacja do zabiegu przez lekarza operującego. Najczęściej ma to miejsce w wybranej Poradni Specjalistycznej SALUS. Podczas wizyty lekarz wspólnie z pacjentem podejmuje decyzję o konieczności wykonania operacji, wyjaśnia pacjentowi szczegóły związane z zabiegiem, przekazuje do zapoznania i podpisania opis operacji i formularz zgody na zabieg oraz druk ankiety anestezjologicznej, z którą pacjent powinien zgłosić się na przedoperacyjną konsultację anestezjologiczną. Ponadto, pacjent otrzymuje numer kontaktowy do Kierownika Bloku Operacyjnego, z którym ustala dokładny termin operacji oraz wykonania badań laboratoryjnych niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.
więcej Czwartek, 6 kwietnia 2017
KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA

KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA

Obowiązkowa konsultacja, wykonywana z reguły na około 7-10 dni przed każdą operacją, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta. Szczegółowa ocena anestezjologiczna pozwala z wyprzedzeniem rozpoznać ewentualne nieprawidłowości i ustabilizować stan zdrowia pacjenta przed zabiegiem, a w konsekwencji ograniczyć ryzyko przykrej niespodzianki w postaci odmowy w dniu przyjęcia do szpitala. Dokładny termin konsultacji wyznacza Kierownik Bloku Operacyjnego po wcześniejszym ustaleniu daty zabiegu. Na konsultację pacjent przynosi z sobą wypełnioną ankietę anestezjologiczną, którą otrzymał od lekarza specjalisty podczas wizyty kwalifikacyjnej. Podczas wizyty specjalista anestezjolog na podstawie szczegółowego wywiadu i badania lekarskiego podejmuje decyzję o braku przeciwwskazań do bezpiecznego przeprowadzenia operacji. UWAGA, zdarza się, że pomimo pozytywnej decyzji anestezjologa w dniu przyjęcia do szpitala stan zdrowia pacjenta uniemożliwia bezpieczne wykonanie zabiegu. W takim przypadku lekarz Izby Przyjęć może tymczasowo wstrzymać przyjęcie do momentu ustabilizowania parametrów zdrowotnych pacjenta lub odmówić przyjęcia do szpitala. Nowy termin zabiegu ustalany jest po wyeliminowania problemów będących przyczyną odmowy.
więcej Czwartek, 6 kwietnia 2017
BADANIA LABORATORYJNE PRZEDOPERACYJNE

BADANIA LABORATORYJNE PRZEDOPERACYJNE

Kierownik Bloku Operacyjnego w porozumieniu z lekarzem kwalifikującym, wyznacza pacjentowi termin wykonania obowiązkowego pakietu badań laboratoryjnych. Zazwyczaj badania wykonywane są w dniu konsultacji anestezjologicznej lub tuż po niej, w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym SALUS przy ul. Zielonej w Słupsku - w sąsiadującym ze Szpitalem SALUS Centrum Specjalistyczno-Diagnostycznym. Koszt badań wliczony jest w cenę operacji. Wyniki badań analizowane są przez lekarza Izby Przyjęć w dniu przyjęcia do Szpitala SALUS i m.in. na ich podstawie zapada decyzja o przyjęciu pacjenta do szpitala i wykonaniu operacji.
więcej Czwartek, 6 kwietnia 2017
PRZYJĘCIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

W wyznaczonym przez Kierownika Bloku Operacyjnego dniu pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć Szpitala SALUS. Aby ograniczyć niedogodności związane z oczekiwaniem na przyjęcie, najczęściej o terminie wizyty pacjent dodatkowo informowany jest telefonicznie przez pracownika Izby Przyjęć. Procedura przyjęcia obejmuje załatwienie niezbędnych formalności administracyjnych w Sekretariacie Szpitalnym, wywiad i badanie lekarskie oraz ocenę pielęgniarską. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości na miejscu wykonywane są dodatkowe badania (laboratoryjne, EKG, itp.). Przy braku przeciwwskazań do operacji pacjent przyjmowany jest do oddziału.
więcej Czwartek, 6 kwietnia 2017
PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU

Z Izby Przyjęć pacjent w asyście pielęgniarki przeprowadzany jest do szatni, a po przebraniu w odzież szpitalną, do swojego pokoju w oddziale. Pokoje w Szpitalu SALUS są 1, 2 i 3 osobowe. Pobyt, wyżywienie, telewizja i wi-fi są bezpłatne. Ewentualna dopłata obowiązuje wyłącznie za dodatkowe, wynikające z życzenia pacjenta i zaakceptowane przez Ordynatora usługi lub przedłużenie pobytu. Podczas pobytu w pokoju szpitalnym pacjent przygotowywany jest przez personel pielęgniarski do zabiegu oraz konsultowany jest przez lekarza operującego.
więcej Czwartek, 6 kwietnia 2017
OPERACJA

OPERACJA

W ustalonym terminie pacjent przewożony jest przez pielęgniarkę na Blok Operacyjny, gdzie w wyznaczonym pomieszczeniu badany jest przez lekarza operującego i przebierany w specjalną, jednorazową odzież do zabiegu. Stąd wieziony jest na jedną z trzech sal operacyjnych, gdzie wykonywana jest operacja. Bezpośrednio po operacji pacjent trafia na znajdującą się w obrębie Bloku Operacyjnego Salę Intensywnego Nadzoru Medycznego, gdzie przebywa do momentu, gdy anestezjolog nie wyda zgody na przewiezienie ponownie do oddziału, do pokoju szpitalnego.
więcej Czwartek, 6 kwietnia 2017
OPIEKA POOPERACYJNA I WYPIS

OPIEKA POOPERACYJNA I WYPIS

Bezpośrednio po operacji pacjent cały czas znajduje się pod opieką lekarską, pielęgniarską i dietetyka klinicznego. W czasie pobytu w pokoju szpitalnym lekarz operujący dokonuje pierwszej oceny stanu zdrowia pacjenta. Wszystkie istotne parametry zdrowotne monitorowane są przez dyżurujące pielęgniarki, a posiłki uwzględniają zalecenia dietetyczne. W opiece pooperacyjnej mogą brać udział najbliżsi i rodzina pacjenta, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej. Jeżeli powrót do zdrowia po operacji przebiega zgodnie z planem, lekarz wypisuje pacjenta do domu, wyznaczając datę i miejsce wizyty kontrolnej.
więcej Czwartek, 6 kwietnia 2017

Przejdź do góry strony