KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

Utworzono: 06-04-2017

Pierwszym etapem leczenia operacyjnego w Szpitalu SALUS jest kwalifikacja do zabiegu przez lekarza operującego. Najczęściej ma to miejsce w wybranej Poradni Specjalistycznej SALUS. Podczas wizyty lekarz wspólnie z pacjentem podejmuje decyzję o konieczności wykonania operacji, wyjaśnia pacjentowi szczegóły związane z zabiegiem, przekazuje do zapoznania i podpisania opis operacji i formularz zgody na zabieg oraz druk ankiety anestezjologicznej, z którą pacjent powinien zgłosić się na przedoperacyjną konsultację anestezjologiczną. Ponadto, pacjent otrzymuje numer kontaktowy do Kierownika Bloku Operacyjnego, z którym ustala dokładny termin operacji oraz wykonania badań laboratoryjnych niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

Przejdź do góry strony