PRZYJĘCIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Utworzono: 06-04-2017

W wyznaczonym przez Kierownika Bloku Operacyjnego dniu pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć Szpitala SALUS. Aby ograniczyć niedogodności związane z oczekiwaniem na przyjęcie, najczęściej o terminie wizyty pacjent dodatkowo informowany jest telefonicznie przez pracownika Izby Przyjęć. Procedura przyjęcia obejmuje załatwienie niezbędnych formalności administracyjnych w Sekretariacie Szpitalnym, wywiad i badanie lekarskie oraz ocenę pielęgniarską. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości na miejscu wykonywane są dodatkowe badania (laboratoryjne, EKG, itp.). Przy braku przeciwwskazań do operacji pacjent przyjmowany jest do oddziału.

Przejdź do góry strony