KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA

KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA

KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA

Utworzono: 06-04-2017

Obowiązkowa konsultacja, wykonywana z reguły na około 7-10 dni przed każdą operacją, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta. Szczegółowa ocena anestezjologiczna pozwala z wyprzedzeniem rozpoznać ewentualne nieprawidłowości i ustabilizować stan zdrowia pacjenta przed zabiegiem, a w konsekwencji ograniczyć ryzyko przykrej niespodzianki w postaci odmowy w dniu przyjęcia do szpitala.
Dokładny termin konsultacji wyznacza Kierownik Bloku Operacyjnego po wcześniejszym ustaleniu daty zabiegu. Na konsultację pacjent przynosi z sobą wypełnioną ankietę anestezjologiczną, którą otrzymał od lekarza specjalisty podczas wizyty kwalifikacyjnej. Podczas wizyty specjalista anestezjolog na podstawie szczegółowego wywiadu i badania lekarskiego podejmuje decyzję o braku przeciwwskazań do bezpiecznego przeprowadzenia operacji.
UWAGA, zdarza się, że pomimo pozytywnej decyzji anestezjologa w dniu przyjęcia do szpitala stan zdrowia pacjenta uniemożliwia bezpieczne wykonanie zabiegu. W takim przypadku lekarz Izby Przyjęć może tymczasowo wstrzymać przyjęcie do momentu ustabilizowania parametrów zdrowotnych pacjenta lub odmówić przyjęcia do szpitala. Nowy termin zabiegu ustalany jest po wyeliminowania problemów będących przyczyną odmowy.

Przejdź do góry strony